خبرگذاری گان گان

سپتامبر 2021 - خبرگزاری گاناگان

- بار
سیستم اطفا حریق گازی چیست و چگونه عمل می کند ؟

سیستم اطفا حریق گازی چیست و چگونه عمل می کند ؟

اطفا حریق همواره مسئله ای است که مورد توجه زیادی در هر شغل و حرفه ای می باشد. شرکت رایان اطفا با در اختیار داشتن پیش نیاز تمامی سیستم های اطفا حریق توانسته است همه گروه های حریق را پوشش دهد. سیستم اطفا حریق گازی یا آیروسل یکی از نوع اطفا می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.   به گزارش گاناگان، سیستم اطفاء حریق گازی آیروسل برای تمامی گروه های حریق استفاده […]