خبرگذاری گان گان

نوامبر 2021 - خبرگزاری گاناگان

- بار
کویل یونیت هیتر

کویل یونیت هیتر

کویل یونیت هیتر یکی از قطعات اصلی کاربردی جهت ایجاد گرمایش در تجهیزات یونیت هیتر می‌باشد کویل بخار آب ورودی را به یونیت هیتر حرارتی انتقال می‌دهد. دستگاه یونیت گرمایشی ساختاری ساده داشته که شامل تعدادی کویل (لوله‌های فین دار) و یک فن می‌شود. مبدل هیتر همانند سایر کوئل‌های سیستم‌های تهویه مطبوع وظیفه تبادل گرما بین دو سیال را برعهده دارد. یعنی در فصول سرد سال آبگرم، سیال داغ توسط پمپ بطرف کویل یونیت هیتر […]