خبرگذاری گان گان

بانک رفاه کارگران گزارش تسهیلات پرداختی در سال گذشته را تشریح کرد: Archives - خبرگزاری گاناگان

- بار
سهم زوج های جوان از تسهیلات ازدواج 47 هزار فقره

سهم زوج های جوان از تسهیلات ازدواج 47 هزار فقره

بانک رفاه کارگران گزارش تسهیلات پرداختی در سال گذشته را تشریح کرد: بانک رفاه کارگران در راستای تحکیم بنیان خانواده در سال گذشته حدود 47 هزار فقره تسهیلات به زوج های جوان پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، از محل سپرده های قرض الحسنه نزد این بانک در سال 99، تعداد 46.900 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 24.342 میلیارد ریال پرداخت شده است. بر اساس این […]