خبرگذاری گان گان

اطلاع رسانی تبلیغی، Archives - خبرگزاری گاناگان

- بار
آپارتمان‌های بلند مرتبه در انتظار جوانان!

آپارتمان‌های بلند مرتبه در انتظار جوانان!

براساس اصل 31 قانون اساسی، مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است. تهیه مسکن مناسب با قیمت تمام شده حقیقی یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با مساله گرانی مسکن است. 16خرداد سال 1350 بود که برای اولین بار قانون شرکت های تعاونی در مجلس شورای ملی تصویب و پیرو آن در سال‌های 77 و 93 به دلیل روشن‌تر شدن نقاط ضعف آن توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و پس از تایید شورای معظم نگهبان مجددا […]